Aktivitetsplan høst 2015/vår 2016

Skrevet av Håkon Soldal.

Aktivitetsplanen for det nærmeste året er nå oppdatert ut fra de aktiviteter vi kjenner til pr i dag!